ظرفیت بازار برای بازگشت به هدف بهار

در مصاحبه با حسین نصیری وورس نیوز وی گفت: گاهی اوقات اتفاقاتی می افتد که همبستگی در اقتصاد ایجاد می کند ، اما این همبستگی دلیل را نشان نمی دهد ، نمی توان گفت که اعمال دامنه نوسانات بازار مثبت شده است. مدیرعامل سرمایه گذاری آتیه پگاه با بیان اینکه بازار سرمایه قابلیت رشد دارد ، اضافه کرد: پس از […]

محسن هاشمی: اهانت به هیچ گروهی و عبور از مرزهای اخلاقی خوب نیست / اگر این اقدامات به صورت سازمان یافته انجام شود ، حتی نگران کننده تر است /

رئیس شورای اسلامی شهر تهران با بیان اینکه در روزهای اخیر شاهد رفتارهای غیراخلاقی برخی افراد و گروه ها بوده ایم ، اظهار داشت: توهین شدن توسط هر گروه و عبور از مرزهای اخلاقی خوب نیست.

بیرون مدیر!

روزنامه اینترنتی فراز: این روزها شاهد بیش از یک کارگردان کمدی در دورهمی هستیم. این کارگردان که از مارک تجاری استفاده می کند که در قسمت مجلل برنامه خود فقط طیف خاصی را مورد انتقاد قرار می دهد ، فاصله زیادی با جوانی ندارد که در دهه هفتاد قلب تئاتر را ترک کرد و در سالهای اولیه معرفی خود به […]