سپتامبر 19, 2021
رئیس سازمان هواپیمایی کشوری گزارش نهایی سقوط هواپیمای بوئینگ اوکراینی تا پایان سال جاری را منتشر کرد....