محمود دولت آبادی: فضای سایبری تأثیر منفی بر مطالعه نداشته است

محمود دولت آبادی گفت: فکر می کنم تاکنون فضای مجازی تاثیری در مطالعه نداشته و نخواهد داشت. به طور خاص ، ما از قوانین بین المللی کپی رایت پیروی نمی کنیم و افراد با مجوز خود آثار نویسندگان را می خوانند و آنها را در وب سایت ها ، از جمله سایت من ، ارسال می کنند. البته من از […]