وب پهنای باند 35٪ تخفیف دارد

طبق گزارش ها وورس نیوزعصر نوین داده گستر از تغییر در قیمت خرید مواد اولیه بیش از 10 درصد خبر داد. بر این اساس ، این شرکت اعلام کرد که این شرکت مشمول 20٪ تصمیم کمیسیون تنظیم مقررات ارتباط از راه دور در مورد نسبت پهنای باند اینترنت از زیرساخت ها است درجه را کاهش می دهد خدمات پهنای باند […]

ظرفیت بازار برای بازگشت به هدف بهار

در مصاحبه با حسین نصیری وورس نیوز وی گفت: گاهی اوقات اتفاقاتی می افتد که همبستگی در اقتصاد ایجاد می کند ، اما این همبستگی دلیل را نشان نمی دهد ، نمی توان گفت که اعمال دامنه نوسانات بازار مثبت شده است. مدیرعامل سرمایه گذاری آتیه پگاه با بیان اینکه بازار سرمایه قابلیت رشد دارد ، اضافه کرد: پس از […]

“غمارگ” و اصلاح سود منفی 52٪

به گفته این گروه تحقیقات و تحقیقات بورس اوراق بهادارهنوز مشخص نیست که هدف متولیان بورس کنترل هشدار فروش سهامداران است یا ایجاد زنگ هشدار خرید غلط ، اما صورتهای مالی واضح است که انتظار رکود شدید ، منتشر شده توسط شرکت ها در روزهای اخیر ، و ظهور صف فروش فشرده در بسیاری از شخصیت ها ، امید پوچی […]

تأثیر حوزه های نامتقارن بر عملیات

آنچه روز گذشته در بازار اتفاق افتادطبق گزارش ها وورس نیوزدیروز و در اولین روز بازار سرمایه در شرایط میانی نامتقارن شاهد یک بازار یک طرفه بودیم نمایه عمومی بیش از 47،000 و 4٪ ثبت شد. به نظر می رسد مشارکت دوستان سازمان مبادله در سازوکارهای بازار منجر به بهبود روند بازار شده است ، حداقل در کوتاه مدت ، […]

99/011/25 با فیلترشکن تماشا کنید

فعلاً ساکت شویم ، بیایید یک گفتگوی ویژه خبری داشته باشیمچه کسی می آید در وسط میدان شاید آن را از دست همه بگیرید شاید ربطی به بازار سبز نداشتدر این دوره فرد سیزده کار را به خاطر می آورد سبزه را تعطیل کرد بازار سرمایه درسته؟کت و شلوار افسران از پوست عمه ساخته شده است اتفاقاً آقای مولوی ، […]

“قشاد” در مورد جذب سرمایه است

طبق گزارش ها وورس نیوز، مجمع عمومی فوق العاده شرکت شهد برگزار می شود. بنابراین ، این شرکت اعلام کرد که کلیه سهامداران ، وکلا یا نمایندگان حقوقی سهامدار و همچنین نمایندگان یا نمایندگان اشخاص حقوقی به جلسه دعوت می شوند. مجمع عمومی این شرکت ، روز یکشنبه 12/10/2013 در ساعت 11.00 در استان تهران ، تهران ، میدان فردوسی […]

زنگ های مجلس “شفرلار” به صدا درآمد

طبق گزارش ها وورس نیوز، مجمع عمومی فوق العاده شرکت صنایع شیمیایی فارس برگزار می شود. بنابراین ، این شرکت اعلام کرد که کلیه سهامداران ، وکلا یا نمایندگان قانونی سهامدار و همچنین نمایندگان یا نمایندگان اشخاص حقوقی در روز چهارشنبه 12/12/2013 ساعت 14:00 به مجمع عمومی شرکت دعوت شده اند. 13 استان فارس ، شهر زرگر ، بلوار پاسداران […]

جمع آوری پایتخت ساساف در مجمع

طبق گزارش ها وورس نیوز، شرکت سیمان اصفهان مجمع عمومی فوق العاده ای را برگزار می کند. بر این اساس ، این شرکت اعلام کرد که کلیه سهامداران ، وکلا یا نمایندگان قانونی سهامدار و همچنین نمایندگان یا نمایندگان اشخاص حقوقی در روز چهارشنبه 12/12/2013 ساعت 10:00 به مجمع عمومی شرکت دعوت شده اند. 06 استان اصفهان ، شهر اصفهان […]