محسن رضایی: 150 نفر در بورس سرمایه مردم را سرقت کردند

محسن رضایی با انتقاد از خرید ارزان 150 نفر و ثروت برخی از شرکتها و سازمانهایی که عملا سرمایه مردم را در بورس اوراق بهادار در ماه های آگوست و سپتامبر به یغما بردند ، از تلاش های مردم دلسوز در ماههای نخست رونق قدردانی کرد و اعلام شد گزارش جامعی از رفتار تجاری این شرکت ها ارسال می شود […]