بورس
4٪ افزایش قیمت فروش ملامین بلور “خراسان”

4٪ افزایش قیمت فروش ملامین بلور “خراسان”

اخبار پتروشیمی خراسان + بورس اوراق بهادار

گزارش هب گروه تحقیقاتی بورس نیوز ، پتروشیمی خراسان در هفته منتهی به 7 آوریل ، بورس کالا 330 تن بلور ملامین ، 410 تن تقاضا برای این محصول و 330 تن حجم تجارت را با 145 تن افزایش نسبت به آخرین عرضه این محصول ارائه داد. در تاریخ 4 آوریل در بورس کالا موجود است.

پوشش هفتگی اخبار خراسان + بورس اوراق بهادار

از سوی دیگر ، نسبت فروش این محصول به ازای هر تن 330،015 هزار ریال بوده است که نسبت به هفته منتهی به 4 آوریل 3.8 درصد افزایش نشان می دهد.

لیست قیمت کریستال اوریل و کریستال ملامین در ماه های اخیر

میزان اوره موجود

فال نرخ کریستال ملامین + اخبار بورس اوراق بهادار

علاوه بر این ، 550 تن اوره تولید شده توسط انجمن تولیدات پتروشیمی خراسان در بورس کالا در هفته گذشته با افزایش 350 تن نسبت به هفته منتهی به 4 آوریل همراه بود.

قیمت فروش بیماری های قلبی 47،856 هزار ریال در هر تن بود که نسبت به آخرین نرخ فروش بورس کالا یعنی 4 آوریل 2009 ، 1.5 درصد کاهش نشان می دهد.


  • بیشتر بخوانید:
READ  با فیلتر برش به 99/11/26 مراجعه کنید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.