بورس
1400/01/29 مشاهده با فیلتر برش

1400/01/29 مشاهده با فیلتر برش

1400/01/29 مشاهده با فیلتر برش

باید ارسال شود
همه دستهایش را قطع کرد

1400/01/29 مشاهده با فیلتر برش

مهندس جان؛ شما نگفتید کجا!

1400/01/29 مشاهده با فیلتر برش

شفافیت “صرافی” پدیدار شده و اعتبار پیدا کرده است!
ناباوری مانند کوه یخی بود که صدای زیر را نمی دانید

1400/01/29 مشاهده با فیلتر برش

اما تمام سرنوشت …

1400/01/29 مشاهده با فیلتر برش

زنده باد سرنوشت بورس خرمشهر!

1400/01/29 مشاهده با فیلتر برش

واقعاً خوب است که مسئولان اینقدر بی سواد هستند !!!
به جای سهامداران اول ، فرهنگ آموزش را به مدیران سهام بیاموزید

1400/01/29 مشاهده با فیلتر برش

یتیمی که از پرورشگاه له می شود

1400/01/29 مشاهده با فیلتر برش

سرمایه گذاران رمزنگاری در حال آماده سازی هستند تا سطح نوسانات بازار سهام ایران را آزاد کنند
مشکل عدم اعتماد به بازار داخلی است که با جرقه مجوز دادن به این بازار چه سرمایه ای از کشور می گیرد. البته که کرد !!!

1400/01/29 مشاهده با فیلتر برش

ما بازاری داریم که مافیای سیسیلی پدرخوانده ها را کاهش می دهد!

1400/01/29 مشاهده با فیلتر برش

خود کارشناسان بازار قدیمی اصلاً نمی فهمند ، شاید پول بدهند …

1400/01/29 مشاهده با فیلتر برش

این داستان با کرونا یکسان است ، همه می گویند واکسیناسیون و واکسیناسیون …
اما اینجا می گویند بیا سر کار و ماسک بزن ، شخصی سرفه کرد ، باید تاج باشد

1400/01/29 مشاهده با فیلتر برش

کودک حلال می خورد
بگذارید کودک تصمیم بگیرد
دیدی یاهو خوب کار می کنه

1400/01/29 مشاهده با فیلتر برش

طوفان مغزی؟
نتیجه ترکیبی از موز و آب معدنی است!

1400/01/29 مشاهده با فیلتر برش

خانه و آبی که می خواهد در جو بریزد. البته پایتخت ….

1400/01/29 مشاهده با فیلتر برش

اکنون خود بازار هیجان انگیز شده است
مردم فقط می خواهند بروند

1400/01/29 مشاهده با فیلتر برش

یاد آخرین سکانس فیلم مادرم افتادم
باور کن مرد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.