اجتماعی
گزارش مرکز تحقیقات پارلمانی در مورد واکسیناسیون در کشور: 13 کشور از 22 کشور در مدیترانه شرقی / تفاوت معنادار بین برنامه وزارت بهداشت و واکسیناسیون

گزارش مرکز تحقیقات پارلمانی در مورد واکسیناسیون در کشور: 13 کشور از 22 کشور در مدیترانه شرقی / تفاوت معنادار بین برنامه وزارت بهداشت و واکسیناسیون


مرکز تحقیقات مجلس در گزارشی درباره واکسیناسیون در ایران گفت که 1 میلیون و 300 هزار نفر باید تا پایان سال 1999 واکسینه شوند که از این تعداد 1 میلیون و 127 هزار و 54 نفر در 4 مه واکسینه شدند. بین وزارت بهداشت و برنامه های واکسیناسیون در کشور تفاوت معناداری وجود دارد. همچنین مقایسه وضعیت واکسیناسیون در ایران با کشورهای منطقه مدیترانه شرقی سازمان بهداشت جهانی (EMRO) نشان می دهد که در میان 22 کشور عضو EMRO ، ایران دوز مصرفی را به میزان 1.27 در هر 100 نفر کاهش داده و در رتبه سیزدهم و عقب مانده قرار دارد. جدول زیر جزئیات کل دوزهای واکسن به ازای هر 100 نفر جمعیت در کشورهای EMRO را بیان می کند.

READ  قرائت کرج - چالوس موقتاً یک طرفه بود

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *