بازار
کمیسیون بودجه: حقوق جانبازان و آزادگان معسر فاقد شغل ۵ میلیون و ۶۰۰ هزار تومانی است

کمیسیون بودجه: حقوق جانبازان و آزادگان معسر فاقد شغل ۵ میلیون و ۶۰۰ هزار تومانی است


محمدمهدی مفتح کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس گفت: ارزیابی نظر، حقوق و آزادگان معسر فاقد شغل برابر با کمترین حقوق دولت یعنی ۵ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان است.

READ  رئیس کل بانک مرکزی: رشد اقتصادی در سال گذشته 3.6 درصد بوده است

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.