فیلم
ویدیو / پناهیان: نمایندگان مجلس طغیان نکنند / نمایندگانی که از مردم رای گرفته اند، حالا به مردم میگوید گروه فشار / امام خمینی دوبار گفتند که عامل اصلی فساد و بدبختی ملت، هیئت حاکمه آن کشور است.

ویدیو / پناهیان: نمایندگان مجلس طغیان نکنند / نمایندگانی که از مردم رای گرفته اند، حالا به مردم میگوید گروه فشار / امام خمینی دوبار گفتند که عامل اصلی فساد و بدبختی ملت، هیئت حاکمه آن کشور است.


علیرضا پناهیان: نماینده‌ای که از مردم رای گرفته، حالا به مردم میگوید گروه فشار می‌آورد! چرا به مردم توهین می کنید؟ / همین گروه فشار به تو رای داد که در مجلس بشینی، حالا در مجلس طغیان میکنی؟ / شما نمایندگان مجلس نوکر مردم هستید، این مردم ارباب شما هستند و گاهی میخواهند سر شما بزنند / امام دوبار گفتند که عامل اصلی فساد و بدبختی ملت هیئت حاکمه آن کشور است / قدرت در هیچ کشوری نقطه ای نیست و هرمی است، تمام. این هرم باید صالح باشد

READ  ویدیو / پیام بازیگر مشهور به همکارانش: بازیگری موجود مبتذل است . ز تعریف ها خوشحال نشوید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.