اجتماعی
وزیر بهداشت: دشمنان برای جلوگیری از جمعیت ایران برنامه ریزی کرده اند

وزیر بهداشت: دشمنان برای جلوگیری از جمعیت ایران برنامه ریزی کرده اند


کمال حیدری، معاون وزارت بهداشت گفت: دشمنان دنبال القای نامیدی به مردم هستند، افزود: آنها سال‌هاست برای جلوگیری از رشد جمعیت ایران برنامه‌ریزی کرده‌اند و چون معتقدند جمعیت می‌تواند باعث فروپاشی جامعه ایران شود، بنابراین هیچ کوششی مانع از رشد جمعیت کشور می‌شود. ، تبلیغات منفی رسانه ای، فروگذار نمی کنند. بنابراین برای خنثی سازی توطئه‌ها همدلی و مشارکت درون بخشی و میان بخشی از دستگاه ها در اجرای قانون از اهمیت ویژه ای برخوردار است.

READ  دانشجویان ایرانی در انستیتوی پاستور واکسینه می شوند

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.