اجتماعی
همه افراد از این نوع ماسک ها در فضای باز استفاده می کنند / جهش ویروس کرونا باعث افزایش ظرفیت انتقال می شود.  بسیاری از افراد فقط برای آسانسور تاج گذاری کردند

همه افراد از این نوع ماسک ها در فضای باز استفاده می کنند / جهش ویروس کرونا باعث افزایش ظرفیت انتقال می شود. بسیاری از افراد فقط برای آسانسور تاج گذاری کردند


رئیس بخش عفونت بیمارستان مسیح دانشوری گفت: “وضعیت واقعاً پایدار نیست و تا زمانی که مرگ و میر ادامه دارد ، همه افراد باید از چنین ماسکی در فضای باز استفاده کنند.” وی گفت: جهش های ویروس کرونا باعث افزایش توانایی انتقال می شود. بسیاری از مردم در همه جا ماسک می زنند زیرا ماسک می زنند و به جلسات نمی روند.

READ  یک مهمانی عروسی با حضور 350 نفر از داماد تنگستان شکایت کرد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.