بازار
نرخ اصلی تورم در اقتصاد ایران را باید در رشد نقدینگی و نرخ ارز جستجو کرد.

نرخ اصلی تورم در اقتصاد ایران را باید در رشد نقدینگی و نرخ ارز جستجو کرد.

پایگاه خبری تحلیلی انتخاب (Entekhab.ir):

فارس: مؤسسه و پژوهش بازرگانی در یادداشتی با عنوان «تحلیل بر عوامل اصلی و زیرگروه‌های تأثیرگذار بر تورم و نهادهای متولی» به بررسی عوامل موثر بر تورم در اقتصاد ایران پرداخت.

اولین عامل اصلی ایجاد تورم کدامند؟ سهم هر یک چه میزان است؟ و کنترل آن برعهده کدام نهاد است؟ دوم که زیرگروه های اصلی وزارت بر تورم کدامند و سوم به کارکرد زیرگروه های اصلی تورم مرتبط با فعالیت کدام خانه ها است؟

در پاسخ به سوال اول روند بررسی در دهه‌های اخیر نشان می‌دهد سه عامل اصلی ایجاد تورم در اقتصاد ایران شامل رشد نقدینگی، نرخ ارز و تولید ناخالص داخلی به گونه‌هایی است که هر 10 درصد افزایش نقدینگی، نرخ ارز و تولید ناخالص داخلی به ترتیب 0.5، 0.4 و منفی0 است. 5 درصد تورم ایجاد خواهد کرد (براساس ضریب جدول 1). از زاویه دیگری می‌توان بیان کرد از تورم متوسط ​​24.1 درصد در دوره 1400-1391 حدود 55 درصد آن از نقدینگی و 35 درصد آن ناشی از نرخ ارز است. بنابراین اصلی ترین تورم در اقتصاد ایران را باید در رشد نقدینگی و نرخ رشد ارز جستجو کرد.

نرخ اصلی تورم در اقتصاد ایران را باید در رشد نقدینگی و نرخ ارز جستجو کرد.

* سهم 67 درصدی خوراکی‌ها، مسکن و حمل و نقل از تورم در دهه 90

در پاسخ به سوال دوم تحلیل روند تورم و زیرگروه های آن طی دوره 1400-1391 نشان می دهد که از متوسط ​​تورم 24.1 درصدی طی این دوره؛ گروه «خوراکی‌ها» 8.04 واحد درصد، «مسکن» 5.27 واحد درصد و «حمل و نقل» 2.7 درصد از تورم (مجموعاً 16 واحد درصد) را به خود اختصاص داده‌اند. شایان ذکر است سه گروه این (خوراکی‌ها، مسکن و حمل و نقل) حدود 67 درصد از تورم را دارند.

READ  نامه اصلی سکوت در مورد طرح تفکیک / طرح وزارت راه و شهرسازی از دستور کار مجلس حذف شد.

بررسی بخش‌های اصلی از تورم کل 6 ماه اول سال 1401 نشان‌دهنده جدول (2) نیز می‌دهد: اولین زیر گروه خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها 20.2 واحد درصد از تورم 42.1 درصد را به خود اختصاص داده‌اند (در میان اقلام خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها، نان و غلات). با سهم 4.6 واحد درصدی و گوشت قرمز با سهم 3.5 واحد درصدی بیشترین سهم را در تورم این گروه داشته‌اند). در رتبه‌های بعدی گروه‌های «مسکن، آب، برق، گاز و سایر سوخت‌ها» و «حمل ونقل» به‌ترتیب با سهم 7.2 و 4.2 واحد درصدی از تورم 42.1 درصدی قرار دارند. در مجموع سه زیرگروه «خوراکی‌ها»، «مسکن»، و «حمل نقل» در شش ماه نخست سال 1401 سهم 30.4 واحد درصد از تورم 42.1 درصد را به خود اختصاص داده اند (حدود 72 درصد از تورم کل در شش ماه اول مربوط به این است. سه گروه بوده است).

نرخ اصلی تورم در اقتصاد ایران را باید در رشد نقدینگی و نرخ ارز جستجو کرد.

* بررسی سهم 3 وزارتخانه از تورم در دوره سالهای 1400 – 1391

در پاسخ به سوال سوم، باید توجه داشت که در دوره 1400-1391 بیشترین تورم مرتبط با سه گروه خوراکی ها، مسکن و حمل و نقل بوده است که مرتبط با وزارتخانه های جهاد کشاورزی و راه و شهرسازی است. طی دوره 1400-1391 دلیل در نمودار (1) نشان داده شده است، از تورم 100 درصد به طور متوسط ​​وزارت جهاد کشاورزی سهم 3 درصد، وزارت راه و شهرسازی سهم 33 درصد و وزارت صمت سهم 20 درصد را از تورم کل به خود اختصاص داده اند. .

نرخ اصلی تورم در اقتصاد ایران را باید در رشد نقدینگی و نرخ ارز جستجو کرد / در تورم دهه 90، 55 درصد رشد ناشی از نقدینگی و 35 درصد آن ناشی از نرخ ارز بوده است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.