اجتماعی
موارد بیماری شدید کرونر قلب در تهران افزایش یافته است / برخی حتی در جاده های عمومی ماسک نمی پوشند / افراد واکسینه شده باید پروتکل ها را رعایت کنند

موارد بیماری شدید کرونر قلب در تهران افزایش یافته است / برخی حتی در جاده های عمومی ماسک نمی پوشند / افراد واکسینه شده باید پروتکل ها را رعایت کنند


مسعود مردانی ، عضو کمیته علمی ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی کرونا ، درباره کاهش انطباق با پروتکل های بهداشتی در کشور هشدار داد: “اگر این روند ادامه یابد ، طی دو تا سه هفته آینده خود را نشان می دهد. مرگ های تاج.” شب ها با مشکل روبرو خواهیم شد

READ  سخنگوی کرونا به شایعات مربوط به تزریق واکسن در آمریکا پاسخ داد ، حتی اگر وارداتی باشد ، ارزش آن را نداشت. زیرا زنجیره سرد آن مشاهده نمی شود

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.