بازار
متوسط ​​قیمت یک آپارتمان در تهران از متری 30 میلیون تومان فراتر رفته است

متوسط ​​قیمت یک آپارتمان در تهران از متری 30 میلیون تومان فراتر رفته است


توزیع فراوانی تعداد آپارتمان های خریداری و فروش شده به ازای هر واحد ارزش در تیرماه سال جاری نشان می دهد که شهرک هایی با سهم 19.1 درصد تا بین 500 میلیون تا یک میلیارد تومان بیشترین سهم عملیاتی را دارند.

READ  صدور کارت های اعتباری برای دارندگان سهام

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.