اجتماعی
شهرداری تهران: نیاز به واکسیناسیون کرونا برای کیسه های خواب در پایتخت

شهرداری تهران: نیاز به واکسیناسیون کرونا برای کیسه های خواب در پایتخت


مدیر کل سازمان رفاه ، خدمات و مشارکت های اجتماعی شهرداری تهران گفت نامه ای برای درج واکسن در کارتون های رویایی پایتخت به دفتر مرکزی کرونا ارسال شده است.

READ  زهرا نژاد بهرام: تدوین منشور امنیت زنان در تهران / لغو آماری و بی دفاع مناطق شهری / طیبه سیاوشی: مبلمان شهری امنیت زنان و کودکان را تأمین نمی کند

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.