بورس
شماره صاحبان اقتصادی باید از فردا درج شود

شماره صاحبان اقتصادی باید از فردا درج شود

شماره اقتصادی صاحب مشاغال باید از فردا درج شود

بورس نیوز: محمدتقی پاکدامن، درآمدهای مالیاتی سازمان امور مالی کشور اظهار کرد: از ابتدای مهرماه امسال از شماره اقتصادی در مراودات مالی مالی حقوقی و صاحبان مشاغل الزامی استفاده می شود.

وی افزود: از ابتدای مهرماه امسال استفاده از شماره اقتصادی در مراودات مالی حقوقی و صاحبان الزامی است.

وی بیان کرد: باتوجه‌به ماده ۱۶۹ قانون مالیات‌های مستقیم، حقوق مردم و صاحبان کار مکلف‌اند برای انجام کارهای خود،حساب، صادرکننده اقتصادی خود و به‌منظور انجام معامله‌ها در صورت‌حساب‌ها، قراردادها و سایر اسناد مشابه در صورت‌حساب تنظیم آیین‌نامه ماده فوق درج کنند.

معاون‌های مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور گفت: این مطلب که صاحبان مشاغل می‌توانند برای اطلاع از شماره اقتصادی خود به درگاه سازمان امور مالیاتی کشور به نشانی my.tax.gov.ir مراجعه کنند.

پاکدامن گفت: عدم درج شماره اقتصادی توسط فعالان اقتصادی در صورت‌حساب‌ها، قراردادها و سایر اسناد مشابه باعث می‌شود موضوع ماده ۱۶۹ قانون مالیات مستقیم باشد.

READ  نگاهی به ثروت ثروتمندان جهان طی 20 سال گذشته

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.