بورس
سهامداران "وصنا" آنها دور هم جمع شدند

سهامداران "وصنا" آنها دور هم جمع شدند


جلسه عمومی شرکت سرمایه گذاری گروه صنعتی بهشهر ایران در تاریخ 25.12.2012 برگزار شد.

READ  توقف تجارت کاراکتر "شبصیر" به دلیل تغییرات بیش از 20٪

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.