ورزشی
دبیر، رئیس جمهور فدراسیون درباره ماجرای ماجرای امینی: هر کدام را نباید به خیابان ببریم / ان‌شاءالله چیزی نبوده، اگر هم خود نظام بوده است باید شاکی قضیه / نظام ما به حدی عظیم و بزرگ باشد که می‌توان این موضوع را جمع کرد.

دبیر، رئیس جمهور فدراسیون درباره ماجرای ماجرای امینی: هر کدام را نباید به خیابان ببریم / ان‌شاءالله چیزی نبوده، اگر هم خود نظام بوده است باید شاکی قضیه / نظام ما به حدی عظیم و بزرگ باشد که می‌توان این موضوع را جمع کرد.


علیرضا دبیر، موضوع فدراسیون کشتی عنوان کرد: هری را نباید کف خیابان ببریم. وقتی برای پسر روحالامینی آن اتفاق افتاد که می‌افتد و می‌کرد. از دستگاه قضایی حکم گرفت و با افراد متخلف هم برخورد شد. خواهش می‌کنم همه با هم بایستیم و از دستگاه قضایی خودمان پیگیری کنیم. از دستگاه قضا می‌خواهیم اگر مشکلی محکم پای کار بایستد و با متخلف برخورد کند.

READ  احسان حدادی در آمریکا چه می کند؟

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.