بازار
حذف صفرها از پول ملی توسط کمیسیون اقتصادی مجلس مجدداً مورد بررسی قرار گرفت

حذف صفرها از پول ملی توسط کمیسیون اقتصادی مجلس مجدداً مورد بررسی قرار گرفت


موسوی ، نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: “واحد پولی امروز یکی دیگر از موضوعات کمیسیون اقتصادی بود. بحث هایی در مورد لغو صفر بود اما ما به نتیجه نرسیدیم.”

READ  انجمن تاکسی: متوسط ​​افزایش قیمت تاکسی در کشور بین 25 تا 35 درصد است

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.