سیاسی
جزییاتی درباره درگیری نیرو‌های مرزبانی ایران با طالبان: می‌خواستند پرچم‌های طالبان را در مناطقی که افغانستان نبودند، نصب کنند/ منابع خاکی: یک نفر از طالبان کشته شد / در حال حاضر حاضر درگیری‌ها انجام شد.

جزییاتی درباره درگیری نیرو‌های مرزبانی ایران با طالبان: می‌خواستند پرچم‌های طالبان را در مناطقی که افغانستان نبودند، نصب کنند/ منابع خاکی: یک نفر از طالبان کشته شد / در حال حاضر حاضر درگیری‌ها انجام شد.


ساعتی پیش درگیری مرزی بین نیروهای مرزبانی کشورمان با برخی از مردم در مرز دوست‌محمد در شهرستان مرزی هیرمند رخ داده است.

READ  ابتکاری در پاسخ به انتقاد از نقشه پدر ژنتیک شناس ایرانی برای "ممنوعیت غربالگری جنین": خداوند به قانونگذار حکمت علمی بدهد و نظر کارشناسی را بپذیرد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.